merawex@merawex.com.pl                 

+48 32 23 99 400

Flaga UE v4

Pytanie

A A A

Wdrożony system zarządzania jakością i środowiskiem swym zakresem obejmuje: projektowanie, produkcję, handel i usługi w zakresie urządzeń elektronicznych i elektromechanicznych oraz obróbki mechanicznej. System obejmuje lokalizację firmy na ulicy Toruńskiej 8 w Gliwicach.

Polityka jakości MERAWEX-u jest ukierunkowana na zapewnienie wysokiej jakości produkcji, handlu i usług spełniających wymagania prawne oraz wymagania i oczekiwania klientów, przy równoczesnym ograniczaniu zidentyfikowanego oddziaływania naszej firmy i prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
Powyższe staramy się realizować poprzez:

  • działalność produkcyjną spełniającą założone normy czasowe, w ramach której ilość reklamacji powinna dążyć do zera,
  • działalność projektową służącą budowaniu oferty nowych produktów, z jednoczesnym spełnieniem wszystkich wymogów formalnych dotyczących legalności produktu,
  • działalność handlową zmierzającą do wykazywania dodatniego zysku operacyjnego przy jednoczesnym spełnieniu wymogów legalności towaru i dbaniu o zadowolenie klienta,
  • działalność usługową zapewniającą wykorzystywanie potencjalnych możliwości firmy poprzez oferowanie ich wykorzystania innym podmiotom (Biuro Usług) oraz zapewnienie skutecznego serwisu naszych urządzeń zgodnie z oczekiwaniami klienta,
  • spełnienie przepisów, regulacji prawnych oraz innych wymagań w tym uwarunkowań lokalnych, także zawartych w umowach z naszymi klientami, dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi z zakresu jakości i ochrony środowiska, a dotyczącymi działalności naszej firmy,
  • doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń oraz obiektów dla poprawy jakości wyrobów, zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz poprawy środowiskowych efektów działalności,
  • kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizacji wyrobów aktualnie produkowanych,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego ZSZ,
  • racjonalne wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska materiałów do produkcji, energii oraz paliw w realizowanych procesach,
  • selektywne gromadzenie, magazynowanie i minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych i opakowaniowych oraz przekazywanie ich wyspecjalizowanym i uprawionym jednostkom zewnętrznym.

Polityka jest odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług.
Polityka jest podstawą wdrożonego i ciągle doskonalonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz wspiera strategiczny kierunek rozwoju organizacji.

Polityka naszej firmy jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron oraz została zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu firmy MERAWEX Sp. z o.o.

ISO 9001 PL col   ISO 14001 PL col

Ta strona używa Cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka prywatności

  Akceptuję Cookies z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk