A A A

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach wielkokubaturowych o przeznaczeniu magazynowym i produkcyjnym

baner zup

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach wielkokubaturowych o przeznaczeniu magazynowym  i produkcyjnym”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest wdrożenie nowego zasilacza do instalacji oddymiania dla obiektów wielkokubaturowych typu magazyny, hale przemysłowe.

Planowane efekty: Rozszerzenie oferty produktowej nowy zasilacz dedykowany napędom bram.

Wartość projektu: 4 107 708,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 001 880,00 PLN

 

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-064C/19

 


Dotacja na kapitał obrotowy dla MERAWEX Sp. z o.o.

baner kap zak

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla MERAWEX Sp. z o.o.”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, a tym samym zminimalizowanie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020.

Wydatki ogółem: 332 398,74 zł

Wkład UE: 332 398,74 zł

 

Projekt nr POIR.03.04.00-24-0436/20

 


PO IG 6.1 - Paszport do Eksportu

MERAWEX sp. z o.o. został beneficjentem Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Udział firmy MERAWEX w projekcie ma na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki na rynkach zagranicznych.

Dzięki wysokiej innowacyjności i jakości swoich produktów, jak też doświadczeniu we współpracy z odbiorcami zagranicznymi firma MERAWEX ma dużą szansę zająć bardzo dobrą pozycję na planowanych rynkach eksportowych i przede wszystkim, na pozyskanie nowych klientów zagranicznych.

Kompleksowość obsługi w tym duże możliwości dostosowywania produktów do potrzeb klientów i rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej strategii eksportowej, pozwolą firmie zwiększyć rozpoznawalność marki na wybranych rynkach eksportowych.


Wyposażenie w innowacyjne urządzenia laboratoryjne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”  

MERAWEX Sp. o.o. jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Wyposażenie centrum badawczo rozwojowego firmy MERAWEX Sp. z o.o. w innowacyjne urządzenia laboratoryjne” o wartości 347 101,21 zł i wartości dofinansowania 142 254,60 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i doposażenie MERAWEX Sp. z o.o. umożliwiając wykorzystanie urządzeń do opracowania i badań inwertera (przetwornicy DC/AC) o mocy 2kVA do zastosowań w technice informatycznej ze sterowaniem mikroprocesorowym i możliwością współpracy równoległej. Jego produkcja wypełni lukę w ofercie firmy, a jednocześnie będzie należeć do najnowocześniejszych urządzeń w swojej klasie dostępnych na rynku.  

Celem projektu jest również rozwój oraz poprawa konkurencyjności spółki poprzez:

  • skrócenie cyklu opracowania nowych wyrobów,
  • modernizację i uzupełnienie centrum badawczo rozwojowego,
  • skrócenie okresu i dopuszczenia nowych wyrobów do użytkowania,
  • zmianę jakościową procesów badawczych,
  • dostosowanie produktów do norm i dyrektyw unijnych m.in. LVD 2006/95/WE – Niskonapięciowe wyroby elektryczne i dyrektywie EMC 2004/108/WE - Kompatybilność elektromagnetyczna.              

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Ta strona używa Cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka prywatności

  Akceptuję Cookies z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk