merawex@merawex.com.pl                 

+48 32 23 99 400

A A A

 

MERAWEX Sp. z o.o.z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Toruńskiej 8, 44-122 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000058433, NIP 631-000-04-40, REGON 008179694, BDO: 000003069 (dalej: MERAWEX) oświadcza, iż niniejsza strona internetowa jest tworzona, zarządzana i obsługiwana przez MERAWEX i może być używana jedynie w charakterze informacyjnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ

Zawartość niniejszej strony internetowej (strony WWW) jest własnością intelektualną MERAWEX i podlega ochronie prawnej. Materiały na niej umieszczone nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w całości, ani w części. Nie mogą być także przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, bez wyraźnej zgody MERAWEX wyrażonej w formie pisemnej.

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE NA STRONIE

Programy, aplikacje, dokumentacja, certyfikaty oraz inne pliki udostępniane na stronie internetowej MERAWEX podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie jest upoważniony do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona internetowa MERAWEX może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. MERAWEX nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani odnośników na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za widniejące tam treści. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odwiedzić taką stronę, robi to ze świadomością ryzyka związanego z poruszaniem się w sferze Internetu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że MERAWEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony WWW oraz wszelkich innych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez MERAWEX. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych. MERAWEX nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika, spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pomimo starań ze strony MERAWEX, materiały dostępne na stronie WWW mogą zawierać nieścisłości, błędy lub przeoczenia. MERAWEX nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów i może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian w niniejszej stronie internetowej oraz w materiałach znajdujących się na stronie.
MERAWEX może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

PRAWO WŁAŚCIWE

Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby MERAWEX.

POLITYKA "COOKIES"

Strona internetowa merawex.com.pl nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny. Wyjątek stanowią informację zawarte w tzw. "ciasteczkach", czyli plikach "cookies". Są to dane informatyczne, konkretnie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika strony merawex.com.pl. Są one przeznaczone do korzystania z tej strony. Mogą one zawierać nazwę strony, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu  MERAWEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice. Pliki te wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w celach statystycznych do zbierania anonimowych statystyk oraz do utrzymania sesji użytkownika strony po zalogowaniu.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony internetowej merawex.com.pl. Jednocześnie MERAWEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie internetowej merawex.com.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MERAWEX przywiązuję dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MERAWEX Sp. z o.o. znajdziecie Państwo w dokumencie  pdf RODO_GDPR - MERAWEX Sp. z o.o..pdf

Ta strona używa Cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka prywatności

  Akceptuję Cookies z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk